top of page

Välkommen till Kunskapscentrum för hållbarhet i Gällivare

Ett samarbete mellan CSR Sweden och Gällivare Näringsliv AB

xs_130820_101726_01_d800e_edited.jpg

En unik plattform där den främsta hållbarhetskunskapen snabbt kan transformera näringslivet i en mer hållbar riktning

Kommande aktiviteter 

17 oktober 2024 |  Gällivare

HÅLLBAR UTVECKLING, JÄMLIKHET och ANTIKORRUPTION

En diplomerande heldagsutbildning inom vår tids största näringslivs- och samhällsfrågor.​ Utbildningens längd: 1 dag

  • Hur påverkar mutor och korruption utsläppsfrågan, anställningsförfaranden, entreprenörer och värdekedjor?

  • Vilka strukturer, verktyg och beslut behövs inom företag och offentlig sektor för att hamna rätt?

 

Utbildningsdagen blir interaktiv med minst tre workshops och ger ett bra utrymme för frågor och diskussioner med fallstudier från verkligheten.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner.png

Inspelade webinar

parul-sharma-charlotta-granat-agenda2030

Tors 22 april 2021    |    09.30-10.30    |    Online

LÄRARNAS AGENDA 2030, SÅ KAN DU UTBILDA OM DE GLOBALA MÅLEN

Charlotta Granath och Parul Sharma, författare av den sprillans nya boken "Lärarnas Agenda 2030, så kan du utbilda om de globala målen" diskuterar skolan och lärarnas roll i att lyfta och utbilda i frågor som rör FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030.

tove-ahlstrom-john-hultberg-webinar.jpg

Ons 10 mars 2021    |    09.30-10.30    |    Online

HÅLLBAR KONSUMTION FÖR ATT BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, MEN HUR?

En stor del i bekämpandet av klimatförändringarna handlar om att förändra våra konsumtionsmönster. Hur kan näringslivet arbeta med frågorna? Vilka lösningar finns och vad behövs ytterligare göras för att vi ska gå i mål? 

karin-lonaeus-deeba-remheden.jpg

Ons 24 februari 2021    |    13.30-14.30    |    Online

HÅLLBARHET INOM OFFENTLIG UPPHANDLING, TRANSPORT OCH LOGISTIK

Svenska staten är Sveriges största konsument, hur arbetar staten med hållbarhet inom offentlig upphandling? Hur påverkas företag av statens kravställan? Vi kommer även prata om hållbarhet inom transport och logistik och de utmaningar som finns inom dessa sektorer  – men även lösningar. 

digital-panelsamtal-kunskapscentrum-for-

Tis 8 december 2020    |    09.30-10.30    |    Online

DEN BESVÄRLIGA MÅNGFALDEN

Julia Palo, arbetar med att lyfta medvetenhet kring mångfaldsfrågor på Face of Gällivare och Qaisar Mahmood  författare och en av Sveriges främsta mångfaldsexperter på Ernst & Young i digitalt panelsamtal lett av moderator Parul Sharma från CSR Sweden

webinar-kunskapscentrum-for-hallbarhet.j

Tis 24 november 2020    |    09.30-11.30    |    Online

DET HÄR MED HÅLLBARHET, ÄR DET VÄRT RESAN FÖR FÖRETAG?

Annika Ramsköld Hållbarhetschef på Vattenfall och Annelie Börjesson Ordförande på Svenska FN-förbundet samtalar om varför företag överhuvudtaget ska engagera sig i hållbarhetsfrågorna.
 

AGENDA 2030 – ETT GEMENSAMT SPRÅK  FÖR VÄRLDEN!

Prioriterade mål för inom Kunskapscentrum för hållbarhet: 10, 12, 13, 15 och 17

prioriterade-mal

MINSKAD OJÄMLIKHET

MÅL 10

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

MÅL 12

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
MÅL 13

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
MÅL 15

Mål 15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
MÅL 17

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

bottom of page