top of page

EXPERTRÅD

Kunskapsråd

Tove pressbild.png

TOVE AHLSTRÖM

Tove Ahlström är VD för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som arbetar med policypåverkan inom hållbarhetsområdet både nationellt och internationellt. Hon är utbildad civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola och har erfarenhet från att arbeta inom små och stora företag och offentlig förvaltning. Hon har bland annat varit hållbarhetschef på Apotea och blev 2017 finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef. Hon står även med på listan över 101 hållbarhets mäktigaste 2018. Tove är ansluten till Al Gores Climate Reality Project.

Brandon-Pressbild.jpg

BRANDON SEKITTO

VD på ThirdChapter – En datadriven interkulturell kommunikationsbyrå som hjälper företag, organisationer och myndigheter att ur ett inkluderande perspektiv nå nya målgrupper med effektiva marknadsföringsinsatser. Utbildning: Familjeterapeut (KBT), Diplomerad innovationsutvecklare för samhällsförändring. Sitter även i olika styrelser för ideella organisationer, bland annat som ordförande för Läsfrämjarinstitutet (LFI).

Anna_Adeniji.jpg

ANNA  ADENIJI

Fil. Dr i Genusvetenskap med examen från Linköpings universitet. Konsult och utbildare i jämlikhetsfrågor och kritiskt mångfaldsarbete, specialiserad på antirasistiskt ledarskap. För närvarande ledamot i Nationalmuseums insynsråd. Tidigare ledamot i Folkbildningsrådets expertråd, styrelsen för kulturföreningen TRYCK och styrelsen för ARA (Antirasistiska Akademin). Har under senare år haft uppdrag främst inom civilsamhället och kultursektorn, bland annat Amnesty, RFSL, Läkare utan gränser, Oxfam, Stockholms konstnärliga högskola, Kulturhuset Stadsteatern och Riksteatern. Verksam i konsultnätverket Inclusion Academy.
 

Qaisar 3-40x50-EDM_4062-2.jpg

QAISAR MAHMOOD

Mångfaldsexpert och management konsult på Ernst & Young. Qaisar Mahmood är utbildad socionom och har en pol.mag. i statskunskap. Han har bland annat arbetat på Riksrevisionen, Svenska Kommunförbundet, Regeringskansliet, Integrationsverket, varit huvudsekreterare i en parlamentarisk kommitté och tidigare chef på en statlig myndighet. Han har även skrivit flera böcker om ledarskap, innovation samt mångfald.

annelie-borjesson.jpg

ANNELIE BÖRJESSON

Annelie Börjesson valdes till ordförande i Svenska FN-förbundet 2018. Hon har varit engagerad i den svenska FN-rörelsen i nästan 15 år, och har under denna tid dels varit ledamot i den nationella styrelsen i två mandatperioder, dels under många år varit ordförande i den lokala FN-föreningen i hennes hemstad Göteborg. Annelie är väl insatt i Agenda 2030 och arbetar på olika sätt med att kommunicera de globala målen mot både allmänhet och beslutsfattare. Hon har deltagit i FN:s högnivåforum HLPF och följer utvecklingen av de globala målen på både nationell och global nivå. Annelie har en mastersexamen med huvudområdet kommunikation.

Elena.jpeg

ELENA TIMOFEEVA

Sakkunnig mänskliga rättigheter, människohandel och våld. Elena Timofeeva är grundare av NCEV (Nationellt Centrum mot mänsklig Exploatering och Våld).NCEV hjälper personer som utnyttjats för exempelvis sexuella ändamål, för arbetskraft, i organiserad tiggeri och handel med människoorgan. Elena har arbetat på, bl.a. FN-organet IOM, International Organisation for Migration. För sitt arbete med att förbättra villkoren för barn blev hon 2014 belönad med priset C10 Award som delades ut av ReachForChange, Childhood Foundation och Sophie Stenberg Foundation med hjälp av H.M. Drottning Silvia.

bottom of page