EXPERTRÅD

Kunskapsråd

Brandon-Pressbild.jpg

BRANDON SEKITTO

VD på ThirdChapter – En datadriven interkulturell kommunikationsbyrå som hjälper företag, organisationer och myndigheter att ur ett inkluderande perspektiv nå nya målgrupper med effektiva marknadsföringsinsatser. Utbildning: Familjeterapeut (KBT), Diplomerad innovationsutvecklare för samhällsförändring. Sitter även i olika styrelser för ideella organisationer, bland annat som ordförande för Läsfrämjarinstitutet (LFI).

Elena.jpeg

ELENA TIMOFEEVA

Sakkunnig mänskliga rättigheter, människohandel och våld. Elena Timofeeva är grundare av NCEV (Nationellt Centrum mot mänsklig Exploatering och Våld).NCEV hjälper personer som utnyttjats för exempelvis sexuella ändamål, för arbetskraft, i organiserad tiggeri och handel med människoorgan. Elena har arbetat på, bl.a. FN-organet IOM, International Organisation for Migration. För sitt arbete med att förbättra villkoren för barn blev hon 2014 belönad med priset C10 Award som delades ut av ReachForChange, Childhood Foundation och Sophie Stenberg Foundation med hjälp av H.M. Drottning Silvia.

Qaisar 3-40x50-EDM_4062-2.jpg

QAISAR MAHMOOD

Mångfaldsexpert och management konsult på Ernst & Young. Qaisar Mahmood är utbildad socionom och har en pol.mag. i statskunskap. Han har bland annat arbetat på Riksrevisionen, Svenska Kommunförbundet, Regeringskansliet, Integrationsverket, varit huvudsekreterare i en parlamentarisk kommitté och tidigare chef på en statlig myndighet. Han har även skrivit flera böcker om ledarskap, innovation samt mångfald.

Bild III.png

KARIN LONAEUS

Senior Hållbarhetsstrateg, Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling. Karin Lonaeus arbetar med att stötta och samordna regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Hon kommer närmast från FN där hon medverkade i uppstarten av ett internt flerpartsinitiativ gällande hållbar upphandling. Karin är specialiserad inom frågor som rör efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och anti-korruption i leverantörskedjor, med inköp och upphandling i fokus.

Tove pressbild.png

TOVE AHLSTRÖM

Tove Ahlström är VD för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, som arbetar med policypåverkan inom hållbarhetsområdet både nationellt och internationellt. Hon är utbildad civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola och har erfarenhet från att arbeta inom små och stora företag och offentlig förvaltning. Hon har bland annat varit hållbarhetschef på Apotea och blev 2017 finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef. Hon står även med på listan över 101 hållbarhets mäktigaste 2018. Tove är ansluten till Al Gores Climate Reality Project.

annelie-borjesson.jpg

ANNELIE BÖRJESSON

Annelie Börjesson valdes till ordförande i Svenska FN-förbundet 2018. Hon har varit engagerad i den svenska FN-rörelsen i nästan 15 år, och har under denna tid dels varit ledamot i den nationella styrelsen i två mandatperioder, dels under många år varit ordförande i den lokala FN-föreningen i hennes hemstad Göteborg. Annelie är väl insatt i Agenda 2030 och arbetar på olika sätt med att kommunicera de globala målen mot både allmänhet och beslutsfattare. Hon har deltagit i FN:s högnivåforum HLPF och följer utvecklingen av de globala målen på både nationell och global nivå. Annelie har en mastersexamen med huvudområdet kommunikation.

KUNSKAPSCENTRUM FÖR HÅLLBARHET

ett samarbete mellan

csr-sweden.png
Gallivare_naringsliv-.png

Kunskapscentrum för hållbarhet är  ett samarbete mellan CSR Sweden och Gällivare Näringsliv AB.

CSR Sweden

Gällivare Näringsliv AB

​info@gallivarenaringsliv.se

 

Storgatan 15

982 31 Gällivare