HÖSTEN 2022

Anmäl dig till höstens utbildning i Agenda 2030

Kunskapscentrum för hållbarhet

karta-globala-malen-logo-och-ikoner.png

Under hösten 2022 erbjuds Kunskapscentrum för hållbarhets utbildning i Agenda 2030 för små och medelstora företag i Norrbotten. Utbildningen sker på plats i Gällivare. 

Utbildare är människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling. 

Utbildningen är diplomerande och sker i tre delar på plats i Gällivare:

 • 13 oktober 2022

 • 27 oktober 2022

 • 24 november 2022

Hösten 2022   |    På plats i Gällivare

DIPLOMERANDE UTBILDNING I AGENDA 2030 FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG I NORRBOTTEN

​Den här utbildningen hjälper dig att förstå vad Agenda 2030 handlar om, hur och varför du och ditt företag berörs av omställning för att målen ska nås. 

Utbildningens övergripande syfte är att höja kunskapen samt öka riskmedvetenheten hos de deltagande företagen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Alla inom näringslivet som intresserar sig för hållbar utveckling som säljare, kommunikatörer, inköpare, upphandling, HR-funktionen, produktutveckling, med flera. Du kan vara olika samhällsaktörer på samma gång, medborgare, konsument och representera näringslivet på ett eller annat sätt, vare sig det är ett litet, medelstort eller stort företag. 

FÖRKUNSKAPER:

Inga förkunskaper krävs.

PRIS

Gällivare Näringsliv AB partnerföretag: Gratis (Så blir du partnerföretag)

 

Ej partnerföretag: 15 000 kr exkl moms

Max 1 deltagare/företag

hallbarhet-utbildning-foretag-agenda2030

13 OKTOBER 2022

Del 1

Agenda 2030 bakgrund och omfattning

 • Hur ser agenda 2030 ut och varför?

 • Hur kom företagen in i bilden?

 • En nulägesanalys – hur har det gått för världen?

 • Hur ska Agenda 2030 introduceras på det egna bolaget?

 

Tillfället kommer att inkludera dilemma övningar knutna till deltagarnas egna verksamheter.

 

Tillfälle 1 kommer att fokusera på den teoretiska bakgrunden samt en global nulägesanalys för hur långt världen har kommit. Men redan vid tillfälle 1 går vi in på det egna företaget för att inleda matchningen av ditt företag och Agenda 2030, som utgör huvuddelen av denna utbildning. Redan vid detta tillfälle kommer deltagarna att få en hemläxa som gör att Agenda 2030 förs närmare in i det specifika företagets verksamhet. Denna hemläxa ska sedan redogöras vid tillfälle 2. Vi kommer ha minst två workshops vid varje tillfälle och dessa kommer bestå av en blandning av företag och branscher. Tidigare erfarenhet har visat att det blir mer praktiska slutsatser som dras när olika branscher och industrier får diskutera utmaningar och möjligheter kopplade till dilemman.

företagsutbildning-hallbarhet-gallivare.

27 OKTOBER 2022

Del 2

Agenda 2030 och social hållbarhet
-    Vad innebär social hållbarhet? Hur kan den kopplas mot miljö och ekonomisk hållbarhet?

 • Svenska utmaningar och målkonflikter. 

 • Företag och social hållbarhet

 • Vilka områden är relevanta för ditt företag och bolag? Inklusive dilemmaövningar.

Tillfälle 2 kommer vi att gå igenom de målen som ses som social hållbarhet, men även vilka kugghjulseffekter som finns mellan de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

 

Vid tillfälle 2 kommer vi att arbeta med dilemmaövningar och genom diskussioner försöka lösa och hantera dessa. Vid tillfälle 2 ska vi även gå djupare in på företagets färdplan det vill säga inom vilka områden bör och kan ditt företag arbeta med Agenda 2030 exempelvis den närmaste framtiden. 
 

utbildning-hallbarhet-miljo-ekonomisk-so

24 NOVEMBER 2022

Del 3

Agenda 2030 och miljömässig och klimatmässig hållbarhet

 • Vad innebär miljömässig hållbarhet? Skillnad på klimat och miljö?

 • Svenska utmaningar och målkonflikter.

 • Företag och miljö & klimatmässig hållbarhet.

 • Goda bolagsexempel från Sverige.

 • Vilka områden är relevanta för ditt företag och bolag? Inklusive dilemmaövningar. 

 

Tillfälle 3 kommer att förtydliga miljö och klimatmålet med främsta avsikten att ta ner målen kopplat till din verksamhet.

 

Detta tillfälle kommer att fokusera på din enskilda åtgärdsplan för ditt företag. Vad behövs göras från och med nu kopplat till Agenda 2030 på företag och inom vilken period. Vilka verktyg skulle du behöva för ditt interna arbete? Vilka är dina lösningar? 


Kursboken: Din Agenda 2030, så bidrar du till en hållbar planet. En praktisk handbok med tips och rekommendationer för hur var och en kan arbeta i en hållbar riktning. 
 

MER OM UTBILDNINGEN I AGENDA 2030

Agenda 2030 är den globala agendan för hållbar utveckling. Vad betyder Agenda 2030, för dig som driver ett företag, är anställd eller har massor med leverantörer, stora som små  företag? Agendan med 17 globala mål har antagits av världens samtliga länder. Men även om agendan är global berör den alla nivåer. Och många av lösningarna finns lokalt och hos företagen. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG FRÄMST TILL

Alla inom näringslivet som intresserar sig för hållbar utveckling som säljare, kommunikatörer, inköpare, upphandling, HR-funktionen, produktutveckling, med flera. Du kan vara olika samhällsaktörer på samma gång, medborgare, konsument och representera näringslivet på ett eller annat sätt, vare sig det är ett litet, medelstort eller stort företag.  Den här utbildningen hjälper dig att förstå vad Agenda 2030 handlar om, hur och varför du och ditt företag berörs av omställning för att målen ska nås.  Agenda 2030 är också en inspiration då du med stöd av målen kan se över hur ditt företag kan utveckla sitt hållbarhetsarbete, men också hitta nya affärsmöjligheter. Kan ni utveckla era produkter och tjänster för att bidra till att lösa verkliga lokala/globala utmaningar och samtidigt möta nya behov? Maxantalet deltagare föreslås till 30 personer för IRL utbildningen.

UTBILDARE

Människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling. Hon har arbetat på storbolag som Sandvik och Stora Enso med hållbarhetsfrågor, som rådgivare på EU Kommissionen, som dess ordförande lett den Svenska regeringens Agenda 2030 Delegation. Parul har författat handböcker för företag inom ämnet hållbar konsumtion och produktion, samt en handbok för gemeneman som vill förstå och använda Agenda 2030 och bidra till förändring i sin vardag och i sitt arbete. Hon har utbildat över 500 företag av alla storlekar och branscher i Sverige och globalt.

UTBILDNINGENS FORM OCH LÄNGD

Utbildningen kommer att fördelas till tre tillfällen, 8 timmar per tillfälle inklusive 45 minuters lunch och tre 10 minuters fruktpauser. Skulle utbildningen p g a pandemin hållas on-line kommer utbildningstillfället hållas i 6 timmar. 
 

INTRESSEANMÄLAN TILL UTBILDNING HÖSTEN 2022

Kunskapscentrum för hållbarhet

 

Tack för din intresseanmälan till utbildningen hösten 2022!

UTBILDNINGAR & TJÄNSTER

Kunskapscentrum för hållbarhet

xs_150627_112339_26_d800e.jpg

RUNDABORDSAMTAL

Benchmarking

Information kommer
xs_150117_135136_05_d4.jpg

EXPERTRÅD

Kunskapsråd

xs_140923_100018_03_d800e.jpg

MIA TOOL

Hållbarhets-screening

Information kommer
xs_150910_155925_204_d800e.jpg

BEST PRACTICES FORUM

Kunskapscentrum för hållbarhet

xs_110924_152234_22_d700_edited.jpg

UPPFÖRANDEKOD

Kunskapscentrum för hållbarhet

Information kommer
xs_130814_150311_115_d800e.jpg

OFFENTLIG UPPHANDLING

Kunskapscentrum för hållbarhet