top of page

DET HÄR MED HÅLLBARHET,

ÄR DET VÄRT RESAN FÖR FÖRETAG?

Digitalt panelsamtal - tisdag 24 november 2020

Det här med hållbarhet, är det värt resan för företag?

Annika Ramsköld Hållbarhetschef på Vattenfall och Annelie Börjesson ordförande på Svenska FN-förbundet samtalar om varför företag överhuvudtaget ska engagera sig i hållbarhetsfrågorna. FN/Agenda 2030 perspektivet tillsammans med företagsperspektivet kommer att lyftas fram, med tips och råd om hur ett företag, stort eller litet ska tänka kring dessa frågor.

Dag: Tisdag 24 november 2020

 

Tid: 09.30 -  10.30 

 

Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden

Kostnadsfritt deltagande

Se i efterhand

Medverkar

webinar-kunskapscentrum-for-hallbarhet_e

ANNIKA RAMSKÖLD

Hållbarhetschef på Vattenfall AB

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall sedan 1 januari 2014. Huvuduppgiften för enheten är att samordna strategin för hållbarhet inom företaget på alla nivåer, inklusive målsättning och uppföljning, konsoliderad hållbarhetsredovisning och löpande intressentdialoger.Annika har arbetat på Vattenfall i 30 år i många olika roller och chefsbefattningar från FoU och affärsutveckling till försäljning, trading, kommunikation, marknadsföring och strategi. Hennes senaste positioner är: Vice President Market Strategy and Business Development, VP CEO Office. Som VP Market Strategy & Business Development initierade och drev hon två stora affärsutvecklingsprogram; e-mobilitet och hållbara städer. Annika har civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm. Hon är ordförande förJoint Venture ”Volvo-Vattenfall Plug-in-hybrid-company” och Gasnätet Stockholm, och styrelseledamot i CSR Sweden, Klimatum och Distriktstandvården.

webinar-kunskapscentrum-for-hallbarhet_e

ANNELIE BÖRJESSON

Ordförande på Svenska FN-förbundet

 

Annelie Börjesson valdes till ordförande i Svenska FN-förbundet 2018. Hon har varit engagerad i den svenska FN-rörelsen i nästan 15 år, och har under denna tid dels varit ledamot i den nationella styrelsen i två mandatperioder, dels under många år varit ordförande i den lokala FN-föreningen i hennes hemstad Göteborg. Annelie är väl insatt i Agenda 2030 och arbetar på olika sätt med att kommunicera de globala målen mot både allmänhet och beslutsfattare. Hon har deltagit i FN:s högnivåforum HLPF och följer utvecklingen av de globala målen på både nationell och global nivå. Annelie har en mastersexamen med huvudområdet kommunikation.

bottom of page