top of page

"HÅLLBARHET INOM OFFENTLIG UPPHANDLING, TRANSPORT OCH LOGISTIK VAD SÄGER MÅL 12 och 13 I AGENDA 2030?"

Digitalt panelsamtal - onsdag 24 februari 2021

"Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik. Vad säger mål 12 och 13 i Agenda 2030?" - digitalt panelsamtal

Svenska staten är Sveriges största konsument, hur arbetar staten med hållbarhet inom offentlig upphandling? Hur påverkas företag av statens kravställan? Vi kommer även prata om hållbarhet inom transport och logistik och de utmaningar som finns inom dessa sektorer- men även lösningar. 
 

Digitalt panelsamtal

Lyssna till Deeba Remheden, Supply Chain Sustainability Manager på PostNord och Karin Lonaeus, senior hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling i digitalt panelsamtal lett av moderator Parul Sharma från CSR Sweden.

Dag: Onsdag 24 februari 2021

 

Tid: 13.30 -  14.30 

 

Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden

Kostnadsfritt deltagande. 

Se i efterhand

Medverkar

deeba reheden.jpg

DEEBA REMHEDEN

Deeba Remheden, Supply Chain Sustainability Manager på PostNord, har en gedigen karriär inom hållbar utveckling på företag som Ikea och H&M, men även inom organisationer som Svalorna. Fokusområden inom hållbarhet är den internationella textilindustrin och produktionen, såväl som arbetskläder och retail-service-sektorn. Hållbar leverantörskedja och efterlevnad av uppförandekoder är ytterligare fokusområden som Deeba har arbetat inom, men även advocacy och multi-stakeholder engagement med andra aktörer i samhället för att tillsammans driva hållbarhetsagendan.  

Bild III.png

KARIN LONAEUS

Senior Hållbarhetsstrateg, Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling. Karin Lonaeus arbetar med att stötta och samordna regionernas nationella arbete med hållbar upphandling. Hon kommer närmast från FN där hon medverkade i uppstarten av ett internt flerpartsinitiativ gällande hållbar upphandling. Karin är specialiserad inom frågor som rör efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och anti-korruption i leverantörskedjor, med inköp och upphandling i fokus.

bottom of page