top of page

"LÄRARNAS AGENDA 2030, SÅ KAN DU UTBILDA OM DE GLOBALA MÅLEN"

Digitalt författarsamtal - torsdag 22 april 2021

"Lärarnas Agenda 2030, så kan du utbilda om de globala målen" – digitalt författarsamtal

De globala utmaningarna är komplexa, ibland kontroversiella och laddade med spänningar, värderingar och intressekonflikter. Beroende på innehåll och undervisningsaktiviteter i skolan får eleverna olika möjligheter att förstå, delta och utveckla agens i relation till utmaningarna. Agens handlar om att få möjlighet att äga en fråga, bli delaktig som aktör, ta initiativ och påverka. Under mål 4 i Agenda 2030 finns också delmål 4.7, som preciserar att en god utbildning innebär en utbildning för hållbar utveckling. För att ge stöd åt det här delmålet och öka kunskapen om hållbar utveckling har Sveriges regering under våren 2019 gett Skolverket direktiv att synliggöra hur Agenda 2030 och de globala målen kopplar till skolans styrdokument. 


Detta samtal är viktigt för lärare, pedagoger, utbildare, folkhögskolor, folkuniversitet, lokalpolitikter och kommuner. 

Digitalt författarsamtal

Charlotta Granath och Parul Sharma, författare av den sprillans nya boken "Lärarnas Agenda 2030, så kan du utbilda om de globala målen" diskuterar skolan och lärarnas roll i att lyfta och utbilda i frågor som rör FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Evenemanget är kostnadsfritt. 

Dag: Torsdag 22 april 2021

 

Tid: 09.30 -  10.30 

 

Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden

Kostnadsfritt deltagande. 

Fästpunkt 1

Medverkar

charlotta-granath-agenda2030 (1).jpg

CHARLOTTA GRANATH

Charlotta Granath är en flerfaldig prisbelönt förstelärare i demokrati- och värdegrundsfrågor på Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium, lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU och författare. Sedan 2018 leder Charlotta utbildningsinsatser kring demokrati och EU genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samma år startade hon sitt eget utbildningsföretag, Charlotta Granath Utbildning AB.
 
I grunden är Charlotta idrottstränare och ledare och tillhörde som ung det svenska ungdomslandslaget i bordtennis. Efter studier på bordtennisgymnasium, Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Stockholms universitet har Charlotta arbetat som lärare i förskola, grundskola, gymnasium och på lärarutbildningen samt samarbetat med och lett uppdrag för Ung Företagsamhet, Europaparlamentet, Universitets- och högskolerådet, MUCF, fackförbund, kommuner med mera. För sitt arbete har Charlotta belönats med ett flertal priser och utmärkelser. 

 

Hennes böcker används som litteratur på högskolor och universitet och förekommer i bokcirklar i ett flertal kommuner. Charlotta är en flitigt anlitad föreläsare och utbildningsledare i frågor om demokrati, värdegrund, mänskliga rättigheter, EU, skola-arbetslivsfrågor och hållbarhet. 2021 utkommer hon med två böcker, Världen i klassrummet som tar upp digitaliseringens möjligheter att ta in världen i klassrummet och klassrummet ut i världen via undervisning och projekt. Den andra boken, Lärarnas Agenda 2030 – Så kan du utbilda om de globala målen, skriver Charlotta tillsammans med Parul Sharma. I boken lyfts ett flertal av de framgångsrika metoder som Charlotta använder sig av tillsammans med elever och studenter. Boken är hands on och syftar till att möjliggöra ett aktivt arbete med de globala målen för hållbar utveckling i skola och utbildningssammanhang. 

Parul Sharma PRESSBILD.jpg

PARUL SHARMA

Människorättsjuristen Parul Sharma från CSR Sweden. Tidigare ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation och en av Sveriges mest framstående experter på hållbarhetsfrågor.  

CSR Sweden står bakom den mycket uppskattade The Academy for Human Rights in Business (Akademin) som utbildat 450 företag, myndigheter och organisationer sen 2012 i Europa och Asien. Akademin bedriver praktiska utbildningar för näringsliv och myndigheter. Ansvarsfulla leverantörsled och produktion, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruptionsfrågor, och Agenda 2030 är de områden som utbildningar erbjuds inom.

 

CSR Sweden är ett nätverk av 15 medlemsföretag, där storföretag som LKAB, Vattenfall och IBM ingår och som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor. 

bottom of page