top of page

"DEN BESVÄRLIGA MÅNGFALDEN"
 

Digitalt panelsamtal - tisdag 8 december 2020

"Den besvärliga mångfalden" - digitalt panelsamtal

Mångfald är en tillgång för företag och organisationer, även samhället i stort. Delar av Agenda 2030 lyfter även den upp vikten av inkludering och mångfald för genomförandet av hållbar utveckling. Mångfald är svårt och samtidigt nödvändigt. Komplexa verksamheter och innovation kräver olika erfarenheter, olika kompetens, olika perspektiv och förmågan att samarbete så att olikheterna tas tillvara.

 

Digitalt panelsamtal

Lyssna till två personer som dagligen arbetar med frågorna, Julia Palo utbildare som arbetar med att lyfta medvetenheten kring mångfaldsfrågor från Face of Gällivare och Qaisar Mahmood författare och en av Sveriges främsta mångfaldsexperter och management konsult på Ernst & Young. Moderator är Parul Sharma från CSR Sweden. 

Anmälan
Evenemanget är kostnadsfritt men kräver föranmälan. 

Dag: Tisdag 8 december 2020

 

Tid: 09.30 -  10.30 

 

Moderator: Parul Sharma från CSR Sweden

Kostnadsfritt deltagande.

Se i efterhand

Medverkar

julia-palo-face-of-gallivare_edited.jpg

JULIA PALO

Arbetar med utbildning och att lyfta mångfaldsfrågor genom projektet Face of Gällivare

Arbetar med utbildning och att lyfta mångfaldsfrågor genom projektet Face of Gällivare. Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämställdhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen. Face of Gällivare har utvecklat en utbildningsserie som hjälper arbetsplatser att reflektera kring den kultur som råder på en arbetsplats. Den har stor betydelse för hur de anställda trivs och hur effektivt arbetet blir. Projektägare är Gällivare Näringsliv AB. Projektet finansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden, Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

Qaisar 3-40x50-EDM_4062-2.jpg

QAISAR MAHMOOD

Författare och mångfaldsexpert på Ernst & Young

En av Sveriges främsta mångfaldsexperter och management konsult på Ernst & Young. Qaisar Mahmood är utbildad socionom och har en pol.mag. i statskunskap. Han har bland annat arbetat på Riksrevisionen, Svenska Kommunförbundet, Regeringskansliet, Integrationsverket, varit huvudsekreterare i en parlamentarisk kommitté och tidigare chef på en statlig myndighet. Han har även skrivit flera böcker om ledarskap, innovation samt mångfald.

bottom of page