top of page

tis 29 aug.

|

Grand Hotel Lapland

Utbildning i Agenda 2030

Tid och plats

29 aug. 2023 08:30 – 16:30

Grand Hotel Lapland, Lasarettsgatan 1, 982 31 Gällivare, Sverige

Om utbildningen

Diplomerande utbildning i Agenda 2030 för små och medelstora företag i Norrbotten 

​Den här utbildningen hjälper dig att förstå vad Agenda 2030 handlar om, hur och varför du och ditt företag berörs av omställning för att målen ska nås. Utbildningens övergripande syfte är att höja kunskapen samt öka riskmedvetenheten hos de deltagande företagen.

 • 29 augusti 2023- del ett
 • 21 september 2023- del två
 • 5 oktober 2023- del tre

Utbildningen riktar sig till 

Alla inom näringslivet som intresserar sig för hållbar utveckling som säljare, kommunikatörer, inköpare, upphandling, HR-funktionen, produktutveckling, med flera. Du kan vara olika samhällsaktörer på samma gång, medborgare, konsument och representera näringslivet på ett eller annat sätt, vare sig det är ett litet, medelstort eller stort företag. Inga förkunskaper krävs.

Pris 

Gällivare Näringsliv AB partnerföretag: Gratis (Så blir du partnerföretag)

Ej partnerföretag: 15 000 kr exkl moms

 29 augusti 2023 del 1 

Agenda 2030 bakgrund och omfattning

 • Hur ser agenda 2030 ut och varför?
 • Hur kom företagen in i bilden?
 • En nulägesanalys – hur har det gått för världen?
 • Hur ska Agenda 2030 introduceras på det egna bolaget?

Del 1 kommer att inkludera dilemmaövningar knutna till deltagarnas egna verksamheter. Del 1 kommer att fokusera på den teoretiska bakgrunden samt en global nulägesanalys för hur långt världen har kommit. Men redan vid tillfälle 1 går vi in på det egna företaget för att inleda matchningen av ditt företag och Agenda 2030, som utgör huvuddelen av denna utbildning. Redan vid detta tillfälle kommer deltagarna att få en hemläxa som gör att Agenda 2030 förs närmare in i det specifika företagets verksamhet. Denna hemläxa ska sedan redogöras vid tillfälle 2. Vi kommer ha minst två workshops vid varje tillfälle och dessa kommer bestå av en blandning av företag och branscher. Tidigare erfarenhet har visat att det blir mer praktiska slutsatser som dras när olika branscher och industrier får diskutera utmaningar och möjligheter kopplade till dilemman.

 21 september 2023 del 2 

Agenda 2030 och social hållbarhet -    Vad innebär social hållbarhet? Hur kan den kopplas mot miljö och ekonomisk hållbarhet?

 • Svenska utmaningar och målkonflikter.
 • Företag och social hållbarhet
 • Vilka områden är relevanta för ditt företag och bolag? Inklusive dilemmaövningar.

Under del 2 kommer vi att gå igenom de målen som ses som social hållbarhet, men även vilka kugghjulseffekter som finns mellan de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Under del 2 kommer vi att arbeta med dilemmaövningar och genom diskussioner försöka lösa och hantera dessa. Vi ska även gå djupare in på företagets färdplan det vill säga inom vilka områden bör och kan ditt företag arbeta med Agenda 2030 exempelvis den närmaste framtiden.

5 oktober 2023 del 3 

Agenda 2030 och miljömässig och klimatmässig hållbarhet

 • Vad innebär miljömässig hållbarhet? Skillnad på klimat och miljö?
 • Svenska utmaningar och målkonflikter.
 • Företag och miljö & klimatmässig hållbarhet.
 • Goda bolagsexempel från Sverige.
 • Vilka områden är relevanta för ditt företag och bolag? Inklusive dilemmaövningar.

Del 3 kommer att förtydliga miljö och klimatmålet med främsta avsikten att ta ner målen kopplat till din verksamhet. Detta tillfälle kommer att fokusera på din enskilda åtgärdsplan för ditt företag. Vad behövs göras från och med nu kopplat till Agenda 2030 på företag och inom vilken period. Vilka verktyg skulle du behöva för ditt interna arbete? Vilka är dina lösningar?

Kursboken: Din Agenda 2030, så bidrar du till en hållbar planet. En praktisk handbok med tips och rekommendationer för hur var och en kan arbeta i en hållbar riktning.

​​

Utbildare

Människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling. Hon har arbetat på storbolag som Sandvik och Stora Enso med hållbarhetsfrågor, som rådgivare på EU Kommissionen, som dess ordförande lett den Svenska regeringens Agenda 2030 Delegation. Parul har författat handböcker för företag inom ämnet hållbar konsumtion och produktion, samt en handbok för alla som vill förstå och använda Agenda 2030 och bidra till förändring i sin vardag och i sitt arbete. Hon har utbildat över 500 företag av alla storlekar och branscher i Sverige och globalt.

Utbildningens form och längd

Utbildningen kommer att fördelas till tre tillfällen, 8 timmar per tillfälle inklusive 45 minuters lunch och tre 10 minuters fruktpauser. 

Dela detta evenemang

bottom of page