top of page

tors 17 okt.

|

Plats ej fastställd

Hållbar utveckling, jämlikhet och antikorruption för företag och offentlig sektor

En diplomerande heldagsutbildning inom vår tids största näringslivs- och samhällsfrågor den 17 oktober 2024.

Tid och plats

17 okt. 2024 08:30 – 16:30

Plats ej fastställd

Om utbildningen

Hållbar utveckling, jämlikhet och antikorruption för företag och offentlig sektor

En diplomerande heldagsutbildning inom vår tids största näringslivs- och samhällsfrågor den 17 oktober 2024.

Norrbotten och Gällivare Näringsliv har i olika sammanhang understrukit sin ambition att vara ett föredöme inom social hållbarhet med hållbara samhällen, med ett mål om fossilfria tjänster och produkter som ger hållbara lösningar. Med dessa ambitioner blir det väldigt angeläget att förstå de risker som behöver adresseras och hanteras.

  • Hur påverkar mutor och korruption utsläppsfrågan, anställningsförfaranden, entreprenörer och värdekedjor?
  • Vilka strukturer, verktyg och beslut behövs inom företag och offentlig sektor för att hamna rätt?

Utbildningsdagen blir interaktiv med minst tre workshops och ger ett bra utrymme för frågor och diskussioner med fallstudier från verkligheten.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris

Gällivare Näringsliv AB partnerföretag: Kostnadsfritt (Så blir du partnerföretag)

Ej partnerföretag: 5 000 kr exkl moms

Utbildningen riktar sig till

Små och medelstora företag

Utbildare

Parul Sharma

I utbildningen ingår

Lunch och fika

Om utbildaren

Människorättsjuristen Parul Sharma med över 20 års erfarenhet inom frågor som rör hållbar utveckling. Hon har arbetat på storbolag som Sandvik och Stora Enso med hållbarhetsfrågor, som rådgivare på Europeiska kommissionen, som dess ordförande lett den svenska regeringens Agenda 2030- delegation.

Parul har författat handböcker för företag inom ämnet hållbar konsumtion och produktion, samt en handbok för dig som vill förstå och använda Agenda 2030 och bidra till förändring i sin vardag och i sitt arbete. Hon har utbildat över 500 företag av alla storlekar och branscher i Sverige och globalt.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Jenny Eriksson, jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se 073-058 77 25

Dela detta evenemang

bottom of page